Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
  • darkblurbg

Dien je zienswijze in bij Gemeente Amsterdam. We vechten voor gelijke rechten!


 

 

 

In het kader van Amsterdam Uitstootvrij is er vanaf 22 april  tot en met 10 juni inspraak mogelijk op het beleidsvoornemen ‘instelling uitstootvrije zone voor pleziervaartuigen in centrumgebied van Amsterdam in 2025’.

Onze brancheorganisatie HISWA-RECRON heeft grote bezwaren tegen het voornemen. Als reactie hierop heeft de gemeente een overgangsregeling opgesteld.

Watersporters die een ligplaats huren bij de gemeente (rood vignet) mogen tot 2030 (vijf jaar) met een brandstofmotor in het centrumgebied blijven varen. Dat zelfde geldt voor watersporters die een ligplaats in een jachthaven huren, op voorwaarde dat  zij een duur abonnement kopen om tussen 9.00 en 23.00 uur aan te mogen leggen (wit vignet).Bijna alle watersporters met een ligplaats in een jachthaven hebben een doorvaartvignet. Voor hen komt er een overgangsregeling van maximaal drie jaar en zij zijn vanaf  2027 niet meer welkom in het centrumgebied.

Wij zijn het niet eens met een beperkte overgangsregeling voor houders van een doorvaartvignet. Alle ligplaatshouders dienen op gelijke wijze behandeld te worden, dus met een zelfde overgangsregeling van vijf jaar als ligplaatshouders met een Binnenhavengeldvignet.

Uw reactie op het beleidsvoornemen is van groot belang. HISWA-RECRON heeft een standaard zienswijze opgesteld die u daarbij kunt gebruiken. U vindt deze onderaan dit bericht. Via de website kunt u de zienswijze digitaal indienen.

Let op: uw zienswijze moet voor 10 juni ingediend zijn! 

Klik hier voor een voorbeeldtekst die ingediend kan worden bij de Gemeente Amsterdam. 

Klik hier om uw zienswijze in te dienen bij de Gemeente Amsterdam 

Klik hier voor Position Paper Watersportsector Instellen uitstootvrije zone pleziervaartuigen Amsterdam mei 2024